15 maja 2022

Dni Skupienia Ostróda 2022

W dniach 13-15 maja ponad 100 studentów z naszego Duszpasterstwa przeżywało Dni Skupienia w ciszy w Ostródzie. Bliskość natury, malownicze mazurskie jezioro, a także wszechobecna cisza pomogły nam zapomnieć o codziennych problemach, a ich miejsce wypełniło Słowo Boże. Uczestnicząc w Adoracjach, Eucharystiach, medytacjach, a także konferencjach wygłoszonych przez ks. Artura Pająka CM, mogliśmy pochylić się nad własnym życiem i odpowiedzieć sobie na kilka pytań.

 

Myślą przewodnią rekolekcji były słowa Jezusa skierowane do Szymona Piotra „Czy miłujesz Mnie?” (J 21, 15). Niektórzy z nas szukając odpowiedzi na to pytanie, wypłynęli łódkami i kajakami na środek jeziora, aby stawiając się w miejscu Piotra odpowiedzieć Jezusowi na to i na inne pytania: czy nasze „sieci” są puste czy pełne? Czy ufamy na tyle Bogu, aby mimo porażek jeszcze raz zarzucić sieci? Jakie jest nasze powołanie i czym kierujemy się w życiu?

Towarzysząc uczniom zmierzającym do Emaus (Łk 24, 13-35) przyjrzeliśmy się drodze naszego życia. Czy podążamy nią za Jezusem? Czy chcemy Go zobaczyć w trakcie naszej wędrówki? Czy Jezus jest tylko mijanym przechodniem, czy jednak naszym współtowarzyszem?

 

W trackie rekolekcji skupiliśmy się również na cnotach, czyli dobrych sprawnościach. Cnoty są impulsem do ciągłej przemiany, aby zaczynając od małych rzeczy, z czasem móc osiągnąć sprawność działania. Cnoty boskie, czyli wiara, nadzieja i miłość uzdalniają nas do życia w jedności z Bogiem. Natomiast cnoty kardynalne, czyli roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie oraz męstwo są podstawą człowieczeństwa, a zdolność ich posiadania zależy od naszego wysiłku.   

Dni skupienia zakończyliśmy wspólną wymianą zdań oraz doświadczeń w przebywaniu w ciszy. Nie zabrakło także czasu na wspólny odpoczynek, integrację oraz korzystanie z uroków mazurskiej natury.

 

Już teraz zapraszamy na kolejne rekolekcje w ciszy, które odbędą się w grudniu w Loretto.