Pierwszy wpis w duszpasterskiej kronice pochodzi z 1965 i dotyczy zamysłu utworzenia ośrodka akademickiego

 

Jest rok 1965. - wiosna. Wśród uczniów XI klasy uczęszczających na lekcje religii przy parafii św. Krzyża powstaje plan utworzenia ośrodka akademickiego. Po powrocie z wakacji, pełni entuzjazmu

i sił do pracy, dowiadujemy się, że nasza myśl o zorganizo-

waniu spotkań akademickich, została zrealizowana. Nastąpiła jedynie zmiana naszego przyszłego opiekuna. Ks. Franciszek Cholewa, który dotychczas uczył klasy licealne, miał prowadzić grupę studencką. Niestety został on przeniesiony na inną placówkę, a ten odcinek pracy został powierzony, pracującemu od roku w tutejszej parafii ks. Edwardowi Fornickiemu. Początkowo program zajęć był bardzo skromny. Spotkania odbywały się tylko w czwartki. Były to konferencje. Słowo brzmiące bardzo poważnie, ale niestety uczęszczało na nie b. mało osób. Szczytem frekwencji osiągniętym w pierwszym roku naszego istnienia była liczba 12 osób plus ksiądz jako 13 feralna osoba. Tak pracowaliśmy w naszym ośrodku w roku akademickim 1965/66.

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE ŚW. KRZYŻ